Handhållna instrument för identifiering av kemikalier i fast, flytande och mixade substanser. 
Identifierar Explosiva, Toxiska, TIM's, TIC's, CWA's, Narkotika, Förbjudna preparat, Vitt puder, med mera.
Utrustningarna använder laboratorier utprovad Raman, FTIR och NIR teknologi för snabb identifiering.

 

FirstDefender RM/RMX Handhållet Instrument för Kemisk Identifiering Raman teknik
TruDefender FT/FTi/FTX Handhållet Instrument för Kemisk Identifiering FTIR teknik
GEMINI Handhållet Instrument för Kemisk Identifiering Raman och FTIR teknik
TruNarc Handhållet Instrument för Narkotika Identifiering Raman teknik
TruScreen Instrument för vätska analys i Säkerhetskontrollen Raman teknik
TruScan Handhållet Instrument för Material Analys Raman teknik
Phazir Handhållet Instrument för Material Analys NIR teknik