PHAZIR   

Handhållet Instrument för Material Analys

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FT   TruScreen   TruNarc
 PHAZIR      

Thermo Scientific har nu kompletterat sitt sortiment om handhållna instrument för optisk analys och förvärvat Polychromix's PHAZIR, som är det första instrumentet is sitt slag som använder NIR (Near-Infrared) teknik för snabb analys  av explosiva material.

Det c:a två kilos lättanvända systemet är ett komplett instrument med kraften av NIR spektroskopi snabbt kunna analysera ämnen inom ett par sekunder.

Användarvänligt 
Kundanpassat bibliotek
Explosivt bibliotek
Lång driftstid
Kommunikations vänligt

Användarvänlig
PHAZIR är baserad på nära-infraröd spektroskopi med en låg-energi tungstens ljus källa, liknande låg energi strålkastare.
I skillnad mot Raman baserad teknik så finns här ingen risk för oavsiktlig självtändning av substansen under test.

Kundanpassat bibliotek
Användaren kan kundanpassa det interna biblioteket för möjligheten att begränsa tiden för analysen av material.

Explosivt Bibliotek
Det interna biblioteket av explosiva material innehåller en mängd kända och säkerhetsklassade ämnen och uppdateras ständigt med nya material.

Lång driftstid
PHAZIR är designad för maximal batterikappacitet. Instrumentet kan var i kontinuerlig drift i upp till tio timmar innan ny uppladdning erfordras. Ett batteribyte kan ske inom sekunder.

Kommunikation
Resultatet av analyser sparas i instrumentets databas vilket kan överföras till en dator via en standard USB kontakt. Biblioteket kan också uppdateras eller skickas via Internet.


Kontakta oss NU för mera information!