TruNarc   

Handhållet Instrument för Identifiering av Narkotika

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FT   TruScreen 
 TruNarc      

Thermo Scientific nya instrument TruNarc är specialiserat för Identifiering av misstänkt narkotika, vilket alltid är en kritisk utmaning för personal som skall hantera den.

Med TruNarc kan polis, tull, kustbevakning, säkerhets personal och övriga instanser som hanterar narkotika, snabbt skanna ett prov för identifiering av åtskilliga typer av narkotika i ett enda test.

TruNarc analyserare är ett handhållet Raman baserat instrument för snabb identifiering av misstäkt narkotika utan att komma i direkt- kontakt med provet. En enda test kan kontrollera flertalet olika substanser och erbjuda användaren ett klart, definitivt resultat för presumtiv identifiering. Lättviktigt och lättanvänt levererar TruNarc en snabb och korrekt analys av narkotikan, varsomhelst det behövs.

TruNarc identifierar enkelt narkotika, stimulantier, depressions medel, hallucinations preparat och smärtstillande medel genom laboratoriet utprovad Raman spektroskopi. TruNarc's interna bibliotek uppdateras ständigt och kan analysera vanliga droger för missbruk och även experimentella droger eller kritiska hos som t.ex. cathinones (även kallat Badsalt) vilket ger TruNarc användaren en möjlighet att alltid vara framför kurvan.

INKLUDERADE NYCKEL FÖRDELAR:
Snabb och korrekt identifiering
Lätt att använda
En test för flera typer av narkotika
Kontaktlös provtagning
Utförlig prov rapportering
Kraften av ett laboratoriet direkt i din hand

Snabb och korrekt identifiering
Ett resultat vid provtagningen fås inom sekunder.
Baserad på väldokumenterad laboratori utprovad Raman spektroskopi.

Lätt att använda
Genom TruNarc's intuitiva meny utformning erbjudes en enkel och snabb träning för tillräckliga behöriga kunskaper. Kan man använda en vanlig mobiltelefon så kan man också professionellt genom TruNarc utföra en identifiering av narkotika.

En test för flera typer av narkotika
Utför en enda test med TruNarc för att analysera om objektet innehåller narkotika. Det sparar viktig och tid och sparar dyrbara resurser.  

Kontaktlös provtagning
Med TruNarc kan man skanna direkt på genomskinliga plast och glas förpackningar vilket minimerar nedsmutsning och reducerar en exponering av objektet vilket upprätthåller bevis materialet.

Utförlig prov rapportering
TruNarc lagrar alla skannings resultat inkluderat tid och datum, självtest både före och efter provtagningen som hjälp för korrekt åtalsunderlag. Komplett rapportering kan överföras till en dator eller laptop via USB kabel.

Kraften av laboratoriet direkt i din hand
Med TruNarc instrumentet tar man med sig noggrannheten och pålitligheten från laboratoriet var än man befinner sig. Raman är densamma underliggande teknologin från Thermo Scientific's produktlinje FirstDefender vilka är i aktiv drift runt hela vår jord hos militär personal,    räddningstjänst, bomb grupper och andra instanser var man vill identifiera okända kemikalier. Raman spektroskopi är accepterad som en högst precis selekterande optisk teknik av Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG) som en kategori A analytisk teknik.


Kontakta oss NU för mera information!