Raman system                                                 
Portabelt Kemiskt Identifierings Instrument

FirstDefender RM/RMX   GEMINI   TruDefender FT/FTX   FlexProbe  TruNarc  TruScreen 

 

 

Handhållna Raman och FTIR -baserade instrument för 
snabb identifiering av flytande, fasta eller mixade kemikalier på fältet eller i laboratoriet.

Dagligen presenteras vi inför problem om okända mixturer och förorenade substanser. Fram tills nu har spektroskopisk teknik varit begränsad till kända substanser lagrade i bibliotek och databaser. Nu med de handburna instrumenten First Defender RM och RMX med inkluderad kraftfull mjukvara kan vi effektivt analysera och identifiera okända kemikalier i fasta, flytande, mixade eller pulver.

First Defender RM och RMX är robusta lättvikts instrument som kan användas på fältet för en snabb identifiering av okända kemikalier. Idealisk för säkerhets personal, polis och tull eller kemisten som snabbt behöver analysera och bekräfta innehållet i flaskor, plast förpackningar eller väskor, med mera.

TruDefender FT och FTX använder FTIR teknik som ett komplement till Raman tekniken, vilket ger omfattande möjlighet att snabbt analysera substanser.

GEMINI är det senaste av Thermo Scientific's handhållna analys instrument vilket inkluderar både Raman och FTIR teknik i samma analysator. Två-i-en tekniken ger största möjlighet att på direkt i "Hot Zone" kunna identifiera och analysera risk ämnet!


Kontakta oss NU för mera information