GEMINI   

Handhållet Instrument för Identifiering av Okända Kemikalier

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FTi   TruNarc   TruScreen 
 GEMINI    

GEMINI är ett NYTT robust handhållet instrument för snabb identifiering av okända kemikalier ute på fältet. GEMINI innehåller både Raman och FTIR tekniken i samma instrument vilket täcker ett ofantligt område att snabbt och säkert kunna identifiera de okända kemikalier operatören ställs inför. Olikt andra instrument på marknaden, ger GEMINI kraften att täcka behovet där den ena teknikens svaghet eller icke lämplighet att använda för identifiering av substansen man ställs inför. GEMINI erbjuder analys direkt i riskzonen och erbjuder räddningspersonalen att analysera och agera snabbare än någonsin tidigare.

Med sin vikt om knappt 1,9 kg är GEMINI byggd för att möta behovet för räddnings- personalen vid en riskzon. Det är ergonomiskt utformat som Nivå A redskap för enkelt användande och tillräckligt robust för att motstå hårda krav på fältet.

Med GEMINI kan du vara säker på att kunna analysera en okänd substans och genom en lättanvänd och förstårlig meny hantering kan instrumentet guida dig att välja rätt teknik, Raman eller FTIR, Kraft pålägg och Fördröjning, som också ger kunskap om och hur för att säkert närma sig en riskzon, en trygghet redan i din hand.

INKLUDERADE NYCKEL FUNKTIONER:
Designad för användning i riskzon
Snabb, korrekt analys som du kan agera ifrån
Korrekt resultat
Lätt att använda
Enkelt underhåll
Variabla strömkällor
Komplett Teknologi

Designad för användning i riskzon
Det lätta och kontamineringståliga instrumentet kan direkt användas för analys av okända kemikalier i riskzonen och eliminera dyrbar och tidskrävande gensvar av analys från laboratoriet.

Snabb, korrekt analys som du kan agera ifrån
GEMINI returnerar resultat i sekunder, annat än timmar eller mera för att uppta ett prov från riskzonen och preparera det för analys. Den inbyggda databasen med riskfyllda ämnen förser dig med full information för en säker och passande behandling av riskämnet.

Korrekt resultat
Thermo Scientific's patenterade mjukvara reducerar närvaron av specialist stöd genom klara definitiva resultat som inte kräver förklaring eller fackmanna bedömning. Automatisk mixnings analys förbättrar identifieringen av substanser och eliminerar behovet av subtraktions spektrum. 

Lätt att använda
Intuitiv meny baserat användare gränssnitt erbjuder även förstagångs användaren att känna sig bekväm med instrumentet.

Enkelt underhåll
GEMINI är en självbärande enhet som inte behöver schemalagt underhåll eller kalibrering och använder inga konsumtionsvaror.

Variabla strömkällor
GEMINI kan drivas av det inkluderade uppladdningsbara batteriet; vägg nätet; eller vanligen förekommande SureFire™ batterier.

Komplett Teknologi
Byggd på Thermo Scientific's beprövade teknologi,
GEMINI är ett kombinerat verktyg av FirstDefender men Raman teknik och TruDefender med FTIR teknik, vilka både instrumenten från Thermo Scientific har väl uppskattats och används flitigt runt om vår glob. GEMINI instrumentet har förfinat användningen av dessa tekniker och låter operatören guidas till att välja säkraste och bästa tekniken för att säkert och korrekt identifiera den okända kemikalien man ställs inför.


Kontakta oss NU för mera information!