TruDefender | FTi   

Handhållet Instrument för Identifiering av Okända Kemikalier

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FT   TruScreen 
 TruDefender™ FTi      

TruDefender FT är ett robust handhållet FTIR instrument för snabb identifiering av okända kemikalier ute på fältet. Olikt andra instrument på marknaden, ger TruDefender FT dig kraften av FTIR analys direkt till riskzonen och erbjuder räddningspersonalen att analysera och agera snabbare än någonsin tidigare.

TruDefender FTi är samma instrument men med inbyggd telefon teknologi
vilket ger en möjlighet att skicka skannat resultat via SMS text eller E-post
direkt till kommandocentral eller "reachback" till Thermo Scientific's support.
Detta ger en avsevärd förkortning av den viktiga tiden för att kunna sätta in erforderliga åtegärder då teknikern redan finns på plats i kriszonen.

I övrigt se specifikation enligt TruDefener FT!

 

 

 

 


Kontakta oss NU för mera information!