TruDefender | FT   

Handhållet Instrument för Identifiering av Okända Kemikalier

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FTi   TruNarc   TruScreen 
 TruDefender™ FT TruDefender FTi TruDefender FTX

TruDefender FT är ett robust handhållet FTIR instrument för snabb identifiering av okända kemikalier ute på fältet. Olikt andra instrument på marknaden, ger TruDefender FT dig kraften av FTIR analys direkt till riskzonen och erbjuder räddningspersonalen att analysera och agera snabbare än någonsin tidigare.

Med sin vikt om knappt 1,4 kg är TruDefender FT byggd för att möta behovet för räddningspersonalen vid en riskzon. Det är ergonomiskt utformat som Nivå A redskap för enkelt användande och tillräckligt robust för att motstå hårda krav på fältet.

Med TruDefender FT kan du vara säker på att  verktyget, som kan ge kunskap om och hur för att säkert närma sig en riskzon, redan finns i din hand.

INKLUDERADE NYCKEL FUNKTIONER:
Designad för användning i riskzon
Snabb, korrekt analys som du kan agera ifrån
Korrekt resultat
Lätt att använda
Enkelt underhåll
Variabla strömkällor

Designad för användning i riskzon
Det lätta och kontamineringståliga instrumentet kan direkt användas för analys av okända kemikalier i riskzonen och eliminera dyrbar och tidskrävande gensvar av analys från laboratoriet.

Snabb, korrekt analys som du kan agera ifrån
TruDefender FT returnerar resultat i sekunder, annat än timmar eller mera för att uppta ett prov från riskzonen och preparera det för analys. Den inbyggda databasen med riskfyllda ämnen förser dig med full information för en säker och passande behandling av riskämnet.

Korrekt resultat
Thermo Scientific's mjukvara DecisionEngine™ reducerar närvaron av specialist stöd genom klara definitiva resultat som inte kräver förklaring eller fackmanna bedömning. Automatisk mixnings analys förbättrar identifieringen av substanser och eliminerar behovet av subtraktions spektrum. 

Lätt att använda
Intuitiv meny baserat användare gränssnitt erbjuder även förstagångs användaren att känna sig bekväm med instrumentet.

Enkelt underhåll
TruDefender FT är en självbärande enhet som inte behöver schemalagt underhåll eller kalibrering och använder inga konsumtionsvaror.

Variabla strömkällor
TruDefender FT kan drivas av det inkluderade uppladdningsbara batteriet; vägg nätet; eller vanligen förekommande SureFire™ batterier.

Komplimenterande Teknologi
Byggd på Thermo Scientific's beprövade teknologi, TruDefender FT är ett komplimenterande verktyg till FirstDefender, det handhållna Raman instrumentet, som också är företagets flaggskepp. Tillsammans erbjuder dessa instrument från Thermo Scientific en mångsidig lösning för identifiering av okända vätskor, fasta eller mixade kemiska substrat.


Kontakta oss NU för mera information!