TruDefender | FTX   

Handhållet Instrument för Identifiering av Explosiva Ämnen

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   TruDefender FT   TruScreen 
 TruDefender FTX      

TruDefender FTX är ett robust handhållet FTIR instrument för snabb identifiering av Explosiva kemikalier ute på fältet eller i laboratoriet

Identifiering av eventuella explosiva ämnen är alltid en kritisk utmaning för personal som skall utföra det. Med Thermo Scientific's senaste instrument TruDefender FTX, kan polis, militär och övrig personal som hanterar explosiva ämnen, erbjudes nu en snabb och pålitlig identifiering av militära explosiva ämnen eller HMEs, IDEs och andra förbjudna ämnen.

TruDefender FTX är samma instrument som TruDefender FT, men har försetts med en flexibel testyta som har justerbar och svängbar mekanism så att operatören kan välja presstryck mot det testade ämnet. Allt är integrerat och lätt att använda och rengöra.

 

I övrigt se specifikation enligt TruDefener FT!

 

   


Kontakta oss NU för mera information!