TruScreen  

Handhållet Instrument för Säkerhets-kontrollen

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   FlexProbe   TruDefender FT
TruScreen       

Thermo Scientific kan nu presentera TruScreen, en robust handhållet ultra-kompakt system för snabb och Identifiering och Kontroll av flytande och solida kemikalier, inkluderat explosivt, narkotika och toxin material.

Det TruScreen handhållna kemiska analys instrumentet är designat att detektera otillåtna substanser i flytande form förvarat i transperanta flaskor och behållare. Vid användning i Säkerhets- kontroller, kan TruScreen avgöra om innehållet är förbjudet material, listat som explosiv substans och förbjudet eller godkänd substans. Lättviktigt, lätt-att-använda och helt självständigt kan TruScreen skanna genom väggen på transperant glas och plast förpackningar utan direktkontakt med ämnet.

Tillämpnings exempel:
• Snabb Identifiering vid hög genomströmning.
• Kontakt-lös hantering av slutna förpackningar.
• Snabbt resultat medför snabb alarmering och åtgärd. 
• Lätt att hantera av ej teknisk kunnig personal.

Nyckelfunktioner:

Efter skanning av okänt material gör TruScreen en analys av data i jämförelse av referens data från en lista av förbjudna substanser. Godkänt material resulterar i en "CLEAR" grön skärmbild, medan förbjudna listade material presenterar en "ALARM" röd skärmbild. Om ett "ALARM" är erhållet kan operatören genom en knapp- tryckning erhålla hela Ahura Scientific's kemiska bibliotek, idag med unika 7500 substanser, för en komplett analys av erhållna "ALARM".Kontakta oss NU för mera information