TruScan   

Handhållet Instrument för Material Identifiering / Verifiering

FirstDefender XL   FirstDefender RMX   FlexProbe   TruDefender FT   TruScreen
TruScanTM       

TruScan är en robust handhållet system för snabb och precis Identifiering och Verifiering av Material, som med sin lätta vikt erbjuder ojämnförligt underlättande i arbetet. TruScan är designad att möta strikta krav av farmaceutisk och industriell tillverknings hantering, speciellt ökande kontrollerande och produktions belastningar, variabla produkt serie i mera anpassningsbara miljöer och rådande påtryckning av nedbantad tillverkning.

Genom användning av Raman spektroskopi, kan TruScan snabbt fastställa innehållet i en kapsel - antingen det är rå material, delvis behandlat eller en slutlig produkt - är kemiskt autentisk.

Tillämpnings exempel:
• Identifiering / Verifiering av inkommande rå material
• Inspektion av bearbetad eller slutlig produkt
• Felsökning i Processen 
• Identifiering av Förfalskning

Några Nyckelfunktioner:

Lätt användande - TruScan intuitive användare gränssnitt och utvecklade arbetsfunktion minimerar fel i hanteringen och erbjuder en snabb enkel start även för en otränad första gångs användare.

Handhållen - Med en vikt lägre än  1.8 kg (4 Pounds), TruScan kan användas i godsmottagningen, lagret, hos distributören, eller var som helst en snabb verifiering av materialet behövs.

Snabbt resultat - TruScan analyserar snabbt substansen i fråga och återger en omedelbar bekräftelse om äktheten, vanligtvis inom 30 sekunder. Ytterligare kan TruScan's "peka-och-skjut" funktion ta prover direkt genom förpackningar, som till exempel dubbelförpackade farmaceutiska ingredienser i ett rör eller tabletter i pressade plast förpackningar.  

Utvecklad arbetsfunktion - TruScan's inbakade mjukvarans arbetsfunktion försäkrar en korrekt Standard Operations Procedur (SOP) eller en metod som följer varje prov, säkerställd genom tre nivåers säkerhets kodad användare aktualitet. Den inbyggda streckkod läsaren minimerar fel i transkriptionen.

Robust - TruScan härstammar från militära krav om tuffhet. Innehållande vibrations och droppnings test och för arbeten i extrema temperaturer och miljöer, var ett stort krav i produktens utvecklings process.

Godkännande och överensstämmande regler - TruScan har designats för användning i 21 CFR Part 11 överensstämmande miljö och har UL och CE certifiering. Den har inbyggd själv diagnostik, inkluderad system check vid start av varje mätning och system kalibrering till NIST och ASTM standard.

Resultat - När en mätning är komplett, TruScan visar ett klart Bra/Dåligt (Pass/Fail) verifierat resultat och låter operatören lägga till information om så önskas.

Om ett material inte motsvarar önskvärt resultat, en ytterligare Utforsknings funktion (Discovery) ger operatören tillgång till ett bibliotek om kemiska substanser för att identifiera den okända uppmätta substansen.

Ytterligare Tillbehör - TruScan kan förses med ytterligare tillbehör som, provkapsel hållare (vial), universell bords hållare och den fiber optiska förlängaren FlexProbe, alla lika enkla att applicera på TruScan's laser apparatur. 


Kontakta oss NU för mera information