Thermo Scientific

Robusta Handhållna Instrument för Identifiering och Verifiering av Kemiska substanser i flytande, fasta, mixade eller puder.

First Defender RM/RMX
 
för använding inom militär, polis, tull, 
säkerhets applikationer.
GEMINI
Raman ochh FTIR i samma analysator

TruDefender FT
Handhållen FTIR instrument som 
kompletterar FirstDefender XL
TruScreen
Säkerhets-kontroll skanning
TruScan
 för läkemedelsindustri.
TruNarc
 
för snabb Identifiering av Narkotika.

 

Se mera här !

Storlekar ovan är inte jämnförbara!

Besök leverantörens hemsida