Maskiner för plockning och sortering av chip från uppsågade skivor (wafer). 
Manuella eller fullt automatiska utrustningar finns. Bilden visar en fullt automatisk maskin som verifierar, bin-sorterar och placerar på teip.

    • 1010, 2010, 3010 Demonters
    • 1044, 1046 Automatic
    • 1200 Automatic High Speed Tape & Reel
    • 1300 Automatic High Speed Tape & Reel 

 

Manuella eller semi-automatiska Probe stationer för analys och mätning på chip eller wafer.
Dymatix har givetvis manupulatorer för sina probe stationer för applisering av probe spets (nål) för mätningar direkt på objektet.

      • 260 & 860 Manual
      • 680e & 880e Semi-Automatic
      • 890e Semi-Automatic
      • Micropositioners