Ahura Scientific har utvecklat ännu ett fantastiskt instrument för snabb identifiering och analys av okända kemiska substanser.

TruDefender™ FT är ett robust handhållet FTIR instrument för direkt användning av räddningspersonal för identifiering och analys av okända kemiska ämnen direkt ute på fältet vid riskzoner.

TruDefender™ FT ger snabb, korrekt information av det analyserade ämnet så att säkra åtgärder och behandling kan tas direkt på plats utan att först behöva ta prover för analys i laboratorier.

TruDefender™ FT spar därmed viktig tid till snabba skyddsåtgärder, spar in på dyrbara resurser och är mycket enkel att använda.


TruDefender™ FT
i aktion för analys av okänd kemikalie.


TruDefender™ FT

Se också
           
FirstDefender XL och TruScan