ChemSight TM är en sensor för detektering och identifiering av eventuella utsläpp av gas och kemikalier i strategiska byggnader och lokaler. Utrustningen ger ett sekundsnabbt larm och skickar utförlig information om substans och riskfaktor direkt  till säkerhets central eller driftstekniker. 
ChemSight
TM är designad för minimalt underhåll under lång tid.

För fasta installationer i Tunnelbanor och Tågstationer, Flyg- terminaler, Kemisk industri och Lagrings platser, Myndighets byggnader, Sport arenor, Försvars och Tull anläggningar, Skolor, Teatrar, Stora Entréer, Speciella Evangemang, med mera.