ChemSightTM

Detektering av Riskfyllda Gaser - Säkerhets designad teknik
ChemSightTM är en kemisk detektor som enastående detekterar och identifierar eventuella utsläpp av riskfyllda gaser och sekundsnabbt levererar information om kemiska hot direkt in till säkerhets centralen eller driftstekniker. 
ChemSight
TM kan detektera små utsläpp av farliga gaser inom en stor bevaknings area och som verifieras med den lagrade databasen för identifiering. Databasen kan adderas av operatör Online. 
ChemSight
TM är designad för minimalt underhåll och drift under lång tid, vilket ger en lätt försvarbar investering. 
Fasta eller temporära applikationer:
• Tunnelbana och Tåg stationer
• Kemisk industri / Lagrings stationer
• Myndighets byggnader
• Stora terminaler och Mässhallar
• Flygplatsterminaler
• Sport arenor och stadium
• Teatrar och Receptioner
• Skolor och Universitet
• Försvars och Tull anläggningar
• Speciella evangemang
Kontakta oss för mer information !