Svenska Narkotikapolis Föreningen

MÖT OSS OCH PROVA TruNarc
på SNPF's Årskonferans i Örebro
den 9 - 10 maj 2014

Kom och prova själv hur enkelt det är att använda TruNarc för identifiering av misstänkt narkotika. Se de utförliga rapporter som TruNarc Admin Software kan erbjuda och möjligheten att ha direktkontakt med forskare hos Thermo Scientific när hjälp behövs
för analys.

Med TruNarc tar man med sig laboratoriets teknologi för analys direkt ut på fältet eller var det än kan behövas. Provtagning direkt genom plast och glas förpackningar och utförlig lagrad rapportering av resultat för korrekt dokumentering som bevis vid eventuellt åtal.

 


Tru Narc

Snabb
och korrekt identifiering av misstänkt Narkotika

 

April 2014 Tillbaka till Nyhet Kontakta oss för mera information !