Svenska Narkotikapolis Föreningen

MÖT OSS OCH PROVA TruNarc
på SNPF's Årskonferans i Karlstad
den 26 - 27 april 2013

Träffa och utbyt erfarenheter med våra experter och/eller prova själv hur enkelt det är att använda TruNarc för identifiering. Se de utförliga rapporter som TruNarc Admin Software kan erbjuda och möjligheten att ha direktkontakt med forskare hos Thermo Scientific när hjälp behövs för analys.

Med TruNarc tar man med sig laboratoriets teknologi för analys direkt på fältet var det än kan behövas. Provtagning direkt genom plast och glas förpackningar och utförlig lagrad rapportering av resultat för korrekt dokumentering av bevis ämne vid åtalen.

 


Tru Narc

Snabb identifiering av misstänkt Narkotika

 

Mars 2013 Tillbaka till Nyhet Kontakta oss för mera information !