Manuella och Automatiska maskiner för plockning och sortering av chip och die från uppsågade skivor (wafers) till tejp.

Probe stationer
Manuella eller
Semi-automatiska
och Micromanupulatorer.

Se mera här !

Besök leverantörens hemsida