Particle Analyzer               
Plug-in mjukvara för Video ToolBox™

• Real tids detektering och 
  analys av partiklar från video 
  bilder.
• Räknar och mäter storlek och 
  statistisk upplösning.
• Skriver ut rapport.

Particle Analyzer är en enkel väg att lokalisera och mäta separata objekt in en levande bild. Particle Analyzer arbetar som plug-in till Video ToolBox™

Använd musen till att klicka på en partikel. Mjukvaran markerar varje partikel baserad på färg och visar en procentuell täckning. Skriv ut din rapport för permanent lagring.

Particle Analyzer integreras med Video ToolBox™ så att du kan använda alla verktygen inkluderade i Video ToolBox™.

 

Applikationer:
Skrivare Kvalitet Kontroll
• Inkjet Print analys
• Cell Colony Counting
• Partikel Suspensions
• Elektronisk Hantering

  (ball-grid arrays)

   
Identifierar partiklar
 med färg  med
 justerbar tolerans. 
Visar i färg eller 
svart / vitt.


Live image of printed


Live image with yellow halftones


Calibrated measurement with

Se levande bilder direkt på dator skärmen!

Kontakta oss NU för mera information.