Lås upp kraften i ditt mikroskop !
FocusLock™ Live Image Focus Enhancement Software

Varför titta på en fossil
som bilden till vänster

När du kan se den 
som bilden till höger

FocusLock™ är den senaste mjukvara teknologin för att producera skarpt fokuserade bilder från mikroskop eller video inspektions system.  FocusLock™ skannar bilden som är sänd från kameran till datorn, och justerar bilden i fokusering. När som användaren justerar Focus ratten på mikroskopet,  FocusLock™ producerar en komplett in-fokus bild på skärmen. FocusLock är den enda teknologin som producerar en knivskarp fokuserad bild från videon. Använder alla ramar av videon (för att producera bästa kvaliteten på bilden) och detta omedelbart.

FocusLock™ är tillgängligt genom en dela av Video Vu-R™, ett lågpris video visning och bildfångar paket från Left Cost Instruments. För mindre kostnad än för de flesta bildhanterings kort.  Video Vu-R™ erbjuder alla verktyg för visning, fångande och hantering av liv video bilden; inkluderat FocusLock.

För dem som använder andra video mikroskop, FocusLock™ kan adderas till dessa system. Tillgängligt som en mjukvara komponent eller ett självständigt program, FocusLock™ teknologin kan integreras genom minimala modifikationer. Kontakta oss för en diskussion om era önskemål.


Utan FocusLock™

Den vänstra bilden blir till den högra med

Med FocusLock™

Se levande bilder på skärmen

Kontakta oss NU för mera information