FORM & TRIM SERVICE

     
Vi kan genom Fancort erbjuda en Form och Trim Service vid korta serie av komponenter önskas hanteras eller när komponent typen enbart är för ett visst projekt och inte planeras återkomma i produktionen.

Kontakta oss för arrangemang om detta eller besök Fancort's hemsida
för mera information.