DEDIKERADE FORM & TRIM VERKTYG

Dedicated Large QFP form and trim station Two side Flatpack form & trim tool Dedicated QFP tool, forms all four side in one step
     
Dedikerade verktyg används vid specifika krav om hur komponenten skall formas, det handlar oftast om större serier eller att ett universellt verktyg inte kan konfigureras för önskad formning.

Ni är välkommen att kontakta oss för en diskussion om val av verktyg för era önskemål och behov, men i övrigt hänvisar vi till Fancort's hemsida för djupare information om verktygen.