Thermo Scientific (tidigare Ahura Scientific)
Thermo Scientific och QinetiQ kan genom ett samarbete erbjuda ett unikt verktyg
för snabb och säker identifiering av okända kemikalier med FirstDefender RMX monterad på  griparmen av en Talon taktisk robot.

Remot styrning upp till 1000 meter via robotens kontrollbord.
Kameror med "night vision" gör det möjligt att precisions styra roboten och
sensorn säkert och direkt intill objektet.

Bombdivisioner inom Militär, Polis eller Räddningstjänst kan med denna applikations snabbt och på betryggande avstånd identifiera misstänkta riskfaktorer.

 

Feb.  2011 Tillbaka till Nyhet Kontakta oss för mera information